Hà Nội Niềm Tin Và Hy Vọng- Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn (Pb DB )- Design: Khang Nguyen