Neon Genesis Evangelion - Kokoro yo Genshi ni Modore (Past and Present Mix)