กินปลาดิบๆ กับหัวไชเท้ายักษ์ ⚠️ จากร้านเอเชีย sashimi oishi วาซาบิเต็มคำ