Số ca nhiễm covid-19 tại Mỹ đã vươn lên đứng đầu thế giới