Irida Haxhi dhe Elda Shabani tregojnë për trajnimin e të rinjve për tu bërë një figurë televizioni