3 lý do để người ta tin rằng 39 người CHẾT trong CONTAINER Ở ANH là chết ngạt