Chống dịch Covid-19: Các hãng xe hơi bắt tay sản xuất khẩu trang