Toà Thánh và Việt Nam củng cố mối quan hệ tốt đẹp và hiệu quả