पुरानो र सदाबहार लोकगित "गाउँशहरमा लमजुङ्ग दरबार" | Old and Evergreen Nepalo Folk Song|Sarangi Song|