Toàn cảnh đám cưới Đông Nhi và Ông Cao Thắng tại Phú Quốc và các pha khó đỡ của dàn sao khủng