Shri Ram Katha BANKA, BIHAR SRI SITARAM VIVAH MAHOTSAV Day-05