ตะวันตัดบูรพา ตอนจบ : บูรพาถูกวิสามัญฆาตกรรม (แท่ง - ติ๊ก)