കോവളത്തെ വോട്ടിംഗ് യന്ത്രത്തിലെ ഗുരുതര പിഴവ്; പരിശോധിക്കണമെന്ന് ചെന്നിത്തല | Ramesh Chennithala