รอบดึกกับจอห์นวิญญู EP3 : รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพัทธ์, Gene Kasidit